วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวสารทางหลวง

 

 

27 มี.ค.
title
-

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายธิติ   เศรษฐมานพ   ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)    มอบหมายให้ นายวุฒิชัย บุดดา  รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)  และนายสุระไชย  สุขล้ำ   นายช่างโครงการฯ  เข้าประชุมหารือการบริหารการจราจร บริเวณแยกวังสีสูบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ร่วมกับแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  ตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  ตำรวจทางหลวงแพร่   และนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  โดยมี นายกฤษณ์  หย่ำวิไล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

 

21 มี.ค.
title
พิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นายธิติ  เศรษฐมานพ  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)  นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมในพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประธานร่วมในพิธีฉลองฯ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการฯ ซึ่งในการนี้ ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง เข้าร่วมในพิธีด้วย

วีดีทัศน์
title
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒
กรมทางหลวง เตรียมพร้อมทุกเส้นทางรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก