f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการทอดสะพานเหล็กชั่วคราว ทางหลวงหมายเลข 1081 กม.78+550 - กม.78+575 ตอนหลักลาย - บ่อเกลือ จ.น่าน

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการทอดสะพานเหล็กชั่วคราว ทางหลวงหมายเลข 1081 กม.78+550 - กม.78+575 ตอนหลักลาย - บ่อเกลือ จ.น่าน ระยะทางเข้าถึงพื้นที่จากศูนย์ฯพิจิตร ประมาณ 460 กิโลเมตร เข้าพื้นที่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. และเริ่มติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวเมื่อเวลา 07.00 น. ความยาวประมาณ 24.00 เมตร แล้วเสร็จประมาณเวลา 17.27 น. วันที่ 8 ส.ค.66 ควบคุมงานทอดสะพานฯ โดย นายไพบูลย์ อินทร์สอน (นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน) และนายพรพิพัฒน์ โสธนะ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
title
กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บนทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.55+300 จ.ตาก โดยปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการ 90.81% และสามารถสัญจรเชื่อมเส้นทางระหว่าง อ.แม่ระมาด กับ อ.บ้านตาก จ.ตาก ได้แล้ว

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพาน เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บนทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.55+300 จ.ตาก โดยปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการ 90.81% และสามารถสัญจรเชื่อมเส้นทางระหว่าง อ.แม่ระมาด กับ อ.บ้านตาก จ.ตาก ได้แล้ว
ภาพกิจกรรม