f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เข้าร่วมประชุมบูรณาการหารืองานก่อสร้างอาคารประกอบในโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการชั่วคราว โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) มอบหมายให้ นายวุฒิชัย บุดดา รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) และสิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมบูรณาการหารืองานก่อสร้างอาคารประกอบในโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการชั่วคราว โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมี นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุม
ภาพกิจกรรม