f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สพ.1/4/2563 การขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 15/01/2563 15/01/2563 สพ.1/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/12/2562 17/12/2562 สพ.1/ส/คน/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 03/12/2562 สพ.1/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 03/12/2562 03/12/2562 e-สพ.1/คน/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 03/12/2562 03/12/2562 สพ.1/บ/ขภ/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 26/11/2562 สพ.1/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 06/11/2562 06/11/2562 สพ.1/ส/คน/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 06/11/2562 06/11/2562 สพ.1/ส/ขภ/1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 การขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 03/10/2562 03/10/2562 สพ.1/1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - 14+200 15/01/2563 15/01/2563 e-สพ.1/นข/7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - 14+200 15/01/2563 15/01/2563 e-สพ.1/นข/6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 6 มม. (@15x15 ซม.) กว้าง 3.40 เมตร x ยาว 9.90 เมตร จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 09/08/2562 09/08/2562 e-สพ.1/ส/วส/31/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bore Pile Dia. 0.80 ม. (เฉพาะค่าเจาะ) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 26/07/2562 26/07/2562 สพ.1/ส/วส/30/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 12/07/2562 12/07/2562 สพ.1/ส/วส/29/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.2+860 05/07/2562 05/07/2562 สพ.1/ส/ขภ/28/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ