f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/07/2562 ติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว
2 23/05/2562 ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนการจราจร
3 27/03/2562 -
4 27/03/2562 ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานเบลี่ย์
5 21/03/2562 โครงการประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ
6 21/03/2562 คณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลประชาชน
7 21/03/2562 พิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒
8 21/03/2562 เตรียมพิธีฉลองการก่อสร้างฯ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2
9 12/02/2562 ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการจราจรระหว่างการก่อสร้างฯ
10 12/02/2562 ท่านวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ตรวจเยี่ืยมปีใหม่ 2562