f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/12/2562 เปิดใช้ทางลอดวังสีสูบเป็นการชั่วคราว
2 15/07/2562 ติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว
3 23/05/2562 ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนการจราจร
4 27/03/2562 -
5 27/03/2562 ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานเบลี่ย์
6 21/03/2562 โครงการประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ
7 21/03/2562 คณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลประชาชน
8 21/03/2562 พิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ ๒
9 21/03/2562 เตรียมพิธีฉลองการก่อสร้างฯ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2
10 12/02/2562 ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการจราจรระหว่างการก่อสร้างฯ
11 12/02/2562 ท่านวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ตรวจเยี่ืยมปีใหม่ 2562