f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/12/2564 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ขอประชาสัมพันธ์ ด้วย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร) จะดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสะพาน คสล. และคอนกรีตอัดแรง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ระหว่าง กิโลเมตรที่ 243+700 (Lt.,Rt.)
2 09/11/2564 กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานกิ่วลมบนทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ที่กม.18+580 โดยสะพานมีความยาว 160 เมตร
3 26/10/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างและติดตั้งสะพานลอยแบบ PRE-CAST คนเดิมข้ามดำเนินการก่อสร้างโดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวียงดอย-วังไผ่ ตอน 4 ที่กม.344+176 ถึง 344+177 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกความปลอดภัย แก่ประชาชนโดยทั่วไป
4 12/10/2564 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) และนายวุฒิชัย บุดดา รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร), นางสาวธนกร พรณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง
5 22/09/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)ให้ความช่วยเหลือการติดตั้งสะพานแบลี่ย์บนทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนปลายนา-หนองตูม ที่ กม.17+060 ด้านทางซ้าย
6 14/09/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดช่องทางพิเศษเพื่อเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแยกเวียงดอย-วังไผ่ ตอน 4 ที่ กม.344+176 - กม.344+177
7 11/09/2564 วันที่ 10 ก.ย.2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้ดำเนินการติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวแบบถอดประกอบได้ (สะพานเบลี่ย์) ความยาวสะพาน 24 เมตร เนื่องจากคอสะพานขาด บนทางหลวงหมายเลข 1124 กม.2+800 จ.ลำปาง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถเปิดการจราจรได้ ณ วันที่ 11 ก.ย.64 เวลา 11.30 น.
8 21/07/2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. บุคลากรด่านหน้าของทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการให้บริการ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิจิตร
9 21/05/2564 ประกาศ...ประชาสัมพันธ์...ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เรื่องการใช้เส้นทางการเบี่ยงการจราจร ระหว่างการก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาล-อุโมงค์ ที่ กม.517+370 (LT) จำเป็นต้องเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (ตามรายละเอียดภาพ)...ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง ...เดินทางปลอดภัย...ไปกับกรมทางหลวง...
10 25/03/2564 วันนี้( 22 มีนาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและติดตามการกำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
11 20/01/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) มอบหมายให้นายวุฒิชัย บุดดา รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) พร้อมด้วยสิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์
12 04/01/2564 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) มอบสิ่งของ อาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน
13 04/01/2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) และนางสาวธารทิพย์ สรจิตต์ (หัวหน้างานสารบรรณ) ได้มอบสิ่งของอาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
14 19/12/2563 ประกาศ กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 พิจิตร เรื่อง การปิดเส้นทางจราจร บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสูบ ทางหลวงหมายเลข 11 ที่กม.328+000 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 เพื่อทำการยกคานสะพานลอย วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 17.00 น.
15 10/11/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)