f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 25/03/2564 วันนี้( 22 มีนาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและติดตามการกำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
2 20/01/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) มอบหมายให้นายวุฒิชัย บุดดา รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) พร้อมด้วยสิบเอกทวีศักดิ์ อุ่นจันทร์
3 04/01/2564 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) มอบสิ่งของ อาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน
4 04/01/2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) และนางสาวธารทิพย์ สรจิตต์ (หัวหน้างานสารบรรณ) ได้มอบสิ่งของอาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
5 19/12/2563 ประกาศ กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 พิจิตร เรื่อง การปิดเส้นทางจราจร บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสูบ ทางหลวงหมายเลข 11 ที่กม.328+000 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 เพื่อทำการยกคานสะพานลอย วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 17.00 น.
6 10/11/2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 09/11/2563 รวมงานนำเสนอ VDO ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 28/08/2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้ดำเนินการติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวแบบถอดประกอบได้(สะพานเบลี่ย์) ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอนขุนยวม-ปางอุ๋ง ที่ กม.18-580 จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อ เบาเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางหลักในการสัญจร ขณะนี้ติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางการสัญจรบริเวณดังกลาวได้ต่อไป *** เดินทางปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ***
9 25/08/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เส้นทางเบี่ยงการจราจร ตอนกกไม้แดง-เนินมะปราง ทางหลวงหมายเลข 1295 ที่ กม.21+166 ***เริ่มใช้เส้นทางตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป หมายเหตุ *** เส้นทางเบี่ยงการจราจรดังกล่าว การเดินรถต้องหยุดรถรอรถสลับการใช้เส้นทาง ****ห้ามรถวิ่งสวนทาง**** และใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง *****เดินทางปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง *****
10 23/08/2563 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประชาสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยง เส้นทางสาย 1263 ตอนขุนยวม-ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ถนนบริเวณดังกล่าวเกิดดินทรุดตัว ทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้ทำการติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ เส้นทางของประชาชน (โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เส้นทางดังกล่าวจะกลับมาใช้ได้ตามปกติ)
11 23/08/2563 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้ น.ส.ชุติมา โพธิอยู่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เข้าดำเนินการทอดสะพานเบลีย์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนท่าโพธิ์-บ้านสวน ที่ กม.3+855 (สะพานห้วยทรายขาว) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางของประชาชน
12 06/08/2563 ประชาสัมพันธ์ ด้วยทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ให้ความช่วยเหลือการทอดสะพานเบลีย์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนดอยสะเก็ด - ป่าเมี่ยง บริเวณดังนี้ 3 จุดได้แก่ จุดที่ 1.บ้านแม่หวาน ที่ กม.32+941 จุดที่ 2.บ้านเปงอ้อ ที่ กม.38+055 จุดที่ 3.บ้านปางน้ำถุ ที่ กม.39+867 *** เดินทางปลอดภัย ไปกับ กรมทางหลวง ***
13 12/07/2563 ด้วยทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาล ที่ กม.484+595 ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 (ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง บริเวณดังกล่าว) ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณที่นี้ (เดินทางปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง) http://bridge1.doh.go.th/bridge1
14 27/06/2563 ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร..บริเวณทางหลวง(ทล.)12 ตอนร้องโพธิ์-วังทองระหว่าง กม.248+400ถึงกม.248+600เริ่มการใช้เส้นทางเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันที่2กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป (จำกัดความเร็ว 30 กม./ชม.) โปรดใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง..เดินทางโดยปลอดภัย
15 20/05/2563 ประกาศ...ประชาสัมพันธ์...ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เรื่องผังการจราจร ระหว่างโครงการก่อส้างทางลอดแยกวังสีสูบ