f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 01/07/2563 สพ.1/ส/วส/44/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 29/06/2563 สพ.1/ส/วส/43/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 09/06/2563 e-สพ.1/ส/วส/42/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 05/06/2563 สพ.1/ส/ขป/41/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 04/06/2563 สพ.1/ส/บว/40/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 จ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อเพื่อการขยายตัว ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 19/05/2563 สพ.1/ส/บว/39/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 6 มม. (ขนาด 15x15 ซม.) กว้าง 3.40 เมตร x ยาว 9.90 เมตร จำนวน 10,098.00 ตร.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 15/05/2563 สพ.1/บ/วส/38/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ยาว 20.00 เมตร จำนวน 39 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง ที่ กม.8+514 07/05/2563 สพ.1/ส/ภป/37/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 15/04/2563 สพ.1/ส/ขป/36/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 20 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 16/04/2563 สพ.1/ส/ขป/35/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 16/04/2563 สพ.1/ส/ขป/34/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 09/04/2563 สพ.1/ส/วส/33/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 จ้างก่อสร้างติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 09/04/2563 สพ.1/ส/วส/32/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 จ้างก่อสร้างติดตั้งผนัง GRC ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 09/04/2563 สพ.1/ส/วส/31/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 25 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ กม.28+525 24/03/2563 สพ.1/ส/ปศ/30/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 67 รายการ