f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 21/01/2563 21/01/2563 สพ.1/ส/คน/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 06/01/2563 06/01/2563 สพ.1/บ/ขภ/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 02/12/2562 29/11/2562 สพ.1/ส/คน/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 02/12/2562 29/11/2562 สพ.1/ส/ขภ/1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 6 มม. (@15x15 ซม.) กว้าง 3.40 เมตร x ยาว 9.90 เมตร จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 03/09/2562 03/09/2562 e-สพ.1/ส/วส/31/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bore Pile Dia. 0.80 ม. (เฉพาะค่าเจาะ) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 28/08/2562 27/08/2562 สพ.1/ส/วส/30/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 09/08/2562 08/08/2562 สพ.1/ส/วส/29/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.2+860 02/08/2562 02/08/2562 สพ.1/ส/ขภ/28/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.2+657 25/07/2562 25/07/2562 สพ.1/ส/ปก/26/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 05/08/2562 02/08/2562 สพ.1/ส/วส/27/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อเหล็กเสริม DB28 SD40 ยาว 12.00 ม. จำนวน 7,000 เส้น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 12/07/2562 12/07/2562 สพ.1/ส/วส/25/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.2+657 05/07/2562 05/07/2562 สพ.1/ส/ปก/23/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก ที่ กม.508+696 21/06/2562 20/06/2562 สพ.1/ส/วจ/22/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.2+860 07/06/2562 06/06/2562 สพ.1/ส/ขภ/21/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bore Pile Dia. 0.60 ม. (เฉพาะค่าเจาะ) จำนวน 1,600 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 12/07/2562 11/07/2562 สพ.1/ส/วส/24/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ