f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 3 ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 07/05/2564 สพ.1/ส/ขป/66/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 07/05/2564 สพ.1/ส/นป/65/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 07/05/2564 สพ.1/ส/นป/64/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อทรายถม (คิวหลวม) จำนวน 15,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 30/03/2564 สพ.1/ส/บล/62/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อหินใหญ่คละ ขนาด 20 - 30 cm. จำนวน 1,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1169 ตอน เมืองหลวง – น้ำยาว ที่ กม.26+425 และ กม.29+600 31/03/2564 สพ.1/ส/มย/63/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 21 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 22/03/2564 สพ.1/บ/ขผ/59/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 22/03/2564 สพ.1/ส/ขผ/58/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 22/03/2564 สพ.1/ส/ขผ/57/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ที่ กม.3+855 19/03/2564 สพ.1/ส/ทบ/55/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ที่ กม.3+855 19/03/2564 สพ.1/บ/ทบ/56/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ยาว 20.00 เมตร จำนวน 180 คาน ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 15/03/2564 สพ.1/ส/นป/53/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 จ้างก่อสร้างทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 30/03/2564 สพ.1/ส/บล/61/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 18/03/2564 สพ.1/ส/นป/54/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 12/03/2564 สพ.1/ส/นง/52/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 23/03/2564 สพ.1/ส/บล/60/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 140 รายการ