f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ยาว 20.00 เมตร จำนวน 42 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ กม.28+525 02/07/2563 718/ปศ/-/63/143 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 10/06/2563 e-สพ.1/วส/58/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 12/05/2563 e-สพ.1/บว/54/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 12/05/2563 e-สพ.1/วส/52/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 12/05/2563 e-สพ.1/บว/51/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 07/05/2563 e-สพ.1/วส/50/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 จ้างเหมาติดตั้ง Expantion Joint รุ่น Strip Seal (Aluminum Alloy) จำนวน 31 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ที่ กม.25+773 13/05/2563 718/ตส/-/63/105 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 27/04/2563 e-สพ.1/วส/48/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุต หนา 15 มม. จำนวน 66 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.82+147 และ กม.89+600 20/04/2563 718/หส/60/63/94 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 13/04/2563 718/ยว/60/63/80 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 1 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 03/04/2563 718/ขป/60/63/65 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 จ้างเจาะนำและติดตั้ง Sheet Pile กันกินพังทลาย จำนวน 255 จุด ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 07/04/2563 718/ขป/60/63/67 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 จ้างก่อสร้างขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ความยาว 20.00 เมตร จำนวน 42 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง ที่ กม.8+514 10/04/2563 e-สพ.1/ภป/45/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ความยาว 20.00 เมตร จำนวน 39 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง ที่ กม.8+514 31/03/2563 e-สพ.1/ภป/44/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อสติกเกอร์สีส้ม Fluorescent หน้า 36 นิ้ว (3M) จำนวน 2 ม้วน ในทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง ที่ กม.8+514 09/03/2563 718/รว/60/63/38 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ