f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุต หนา 20 มม. เคลือบดำอย่างดี จำนวน 100 แผ่น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วังเจ้า ที่ กม.4+975, กม.7+660 และ กม.9+500 11/05/2564 718/ปว/60/64/246 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด 19/04/2564 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด สพ.1/1/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 19/04/2564 สพ.1/1/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อเหล็ก Sheet Pile 400x125 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 40 ท่อน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 22/01/2564 718/นง/60/64/123 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 18/01/2564 e-สพ.1/นง/41/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 18/01/2564 e-สพ.1/นป/40/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อไม้อัดยาง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ที่ กม.34+447 30/12/2563 718/มล/60/64/98 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.300+200 - กม.319+488 07/12/2563 สพ.1/ส/วท/39/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 23/12/2563 e-สพ.1/นง/15/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อวัสดุนั่งร้านเหล็กรับโครงสร้าง SEGMENT สะพาน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 10/02/2564 e-สพ.1/บล/51/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 จ้างเหมาขนส่งคอนกรีต SSB จำนวน 950 ตัว ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.280+755 - กม.287+211 02/02/2564 718/วท/-/64/132 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 29/12/2563 e-สพ.1/นป/35/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อแบบเหล็กหล่อ BOX BEAM SPAN 30 M. จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ที่ กม.98+541 และ กม.108+100 30/11/2563 718/สท/60/64/62 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 วัสดุเบ็ดเตล็ด 13 รายการ จำนวน 1 งาน 15/04/2563 718/60/63/198 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อเหล็กแผ่นเรียบดำ 5 ฟุต x 10 ฟุต x 9 มม. จำนวน 110 แผ่น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.280+755 - กม.287+211 27/10/2563 718/วท/60/64/28 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 51 รายการ