f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สพ.1/4/2563 การขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 สพ.1/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 09/12/2562 09/12/2562 e-สพ.1/คน/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 22/11/2562 22/11/2562 718/ขภ/60/63/5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ ในสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมทางหลวง พญาไท 18/08/2562 19/08/2562 718/ลข/45/62/139 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในงานโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งเมียนมาร์) ที่ กม.17+127 – กม.17+507 19/03/2562 19/03/2562 718/มส/60/62/70 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 – กม.17+127 19/03/2562 19/03/2562 718/มส/60/62/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อกระดาษอัด ขนาด 4x8 ฟุต หนา 4 มม. จำนวน 1,500 แผ่น ในโครงการงานก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ แห่งทึี่ 2 (ฝั่งเมียนมาร์) ที่ กม.17+127 - กม.17+507 04/03/2562 04/03/2562 718/คน/60/62/50 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อแบบเหล็กแผ่นเรียบ จำนวน 20 ชุด ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+707 22/02/2562 22/02/2562 718/คน/60/62/42 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 4 รายการ ในโครงการงานก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 - กม.17+127 22/02/2562 21/02/2562 718/มส/60/62/41 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 1,500 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+770 11/02/2562 11/02/2562 718/คน/60/62/33 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด สพ.1/3/2562 27/12/2561 27/12/2561 สพ.1/3/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ