f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 15/01/2563 718/-/63/74 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 จ้างเปลี่ยนชุดปั้มหัวฉีด-ชุดซีลปลายเกียร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 15/01/2563 718/-/63/73 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 จ้างเปลี่ยนชุดข้อต่อแป๊ปน้ำมัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 15/01/2563 718/-/63/72 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 จ้างถอดประกอบชุดซีล-เพลาปั้มน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 15/01/2563 718/-/63/71 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อแบบเหล็กหล่อคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 21/01/2563 21/01/2563 718/ยว/60/63/18 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 จ้างเหมางาน REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERTS จำนวน 200 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - กม.14+200 17/01/2563 17/01/2563 718/นข/-/63/17 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป, ไม้อัดยาง และไม้เสากลม จำนวน 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - กม.14+200 17/01/2563 17/01/2563 718/นข/60/63/16 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อแบบเหล็กหล่อคอนกรีต จำนวน 10 ชุด ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - กม.14+200 17/01/2563 17/01/2563 718/นข/60/63/15 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 13/01/2563 718/-/63/61 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 13/01/2563 718/-/63/65 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 14/01/2563 718/-/63/68 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 13/01/2563 718/30/63/66 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 9 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 14/01/2563 718/30/63/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 13/01/2563 718/-/63/64 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 13/01/2563 718/-/63/63 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 988 รายการ