f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมตรวจเช็คระบบเฃื้อเพลิงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 02/12/2562 718/-/63/55 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อไม้อัดยาง จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 02/12/2562 02/12/2562 718/คน/60/63/9 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2562 28/11/2562 718/30/63/54 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาด 1x1 นิ้ว x 5.00 ม. จำนวน 3,000 ท่อน ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 28/11/2562 28/11/2562 718/คน/60/63/8 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อเหล็กแผ่นเรียบดำ 4x8 ฟุต หนา 2 นิ้ว จำนวน 5 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 26/11/2562 26/11/2562 718/คน/60/63/7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อดินถม และหินคลุก จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 26/11/2562 26/11/2562 718/ขภ/60/63/6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 22/11/2562 22/11/2562 718/ขภ/60/63/5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 22/11/2562 22/11/2562 718/ขภ/60/63/5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อเหล็กเสริม DB28 SD40 ยาว 12.00 ม. จำนวน 425 เส้น ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 21/11/2562 21/11/2562 718/คน/60/63/4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 จ้างถอด-ประกอบแผ่นคลัชท์และกระบอกปั้มพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 19/11/2562 718/-/63/53 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 จ้างถอด-ประกอบซ่อม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 718/-/63/52 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 จ้างซ่อมท่อไอเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 718/-/63/51 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 จ้างเช็คระยะ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 15/11/2562 718/-/63/48 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 จ้างซ่อมระบบเชื้อเพลิงและชุดแย็กและชุดกรองดักน้ำมัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 15/11/2562 718/-/63/47 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 จ้างซ่อมระบบส่งกำลังชำรุดพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2562 13/11/2562 718/-/63/45 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 953 รายการ