f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมารื้อผิวจราจรและงานดินขุด จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ที่ กม.248+520 (LT) 09/07/2563 718/รว/-/63/147 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 718/35/63/o/75 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 718/35/63/74 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครืองพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 718/-/63/199 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 จ้างซ่อมชุดกระบอกไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 718/-/63/200 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 718/-/63/201 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 718/30/63/202 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 580 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ที่ กม.18+383 03/07/2563 718/มว/60/63/146 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 350 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม ที่ กม.36+600 03/07/2563 718/พบ/60/63/145 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 718/30/63/198 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อยางขนาด 900-20 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 718/30/63/197 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อแบตเตอรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 718/30/63/196 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 718/30/63/195 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ยาว 20.00 เมตร จำนวน 42 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ 28+525 02/07/2563 718/ปศ/-/63/144 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 718/35/63/น/73 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,373 รายการ