f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 718/35/64/น/113 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อกรองน้ำมันเครือง 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 718/30/64/152 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 718/30/64/151 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 16 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 718/-/64/150 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อยางนอก-ใน พร้อมยางรองคอ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 718/30/64/149 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 718/30/64/148 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อ CONCRETE BOX CULVERT, 120x120 CM. จำนวน 130 ท่อน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 13/05/2564 718/บล/60/64/249 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อ H-Beam ขนาด 150x150x7x10 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 80 ท่อน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 11/05/2564 718/บล/60/64/248 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+00 (LT,RT) 11/05/2564 718/บล/60/64/247 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุต หนา 20 มม. เคลือบดำอย่างดี จำนวน 100 แผ่น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วังเจ้า ที่ กม.4+975, กม.7+660 และ กม.9+500 11/05/2564 718/ปว/60/64/246 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อหินคลุก จำนวน 770 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วังเจ้า ที่ กม.4+975, กม.7+660 และ กม.9+500 11/05/2564 718/ปว/60/64/245 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อหินคลุก จำนวน 630 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ที่ กม.34+447 11/05/2564 718/มล/60/64/244 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 จ้างเหมาขุดดินพร้อมขนทิ้ง จำนวน 8,500 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 11/05/2564 718/บล/-/64/243 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 718/35/64/น/111 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 718/35/64/น/110 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,692 รายการ