f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม และศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344+176 - กม.344+177 07/05/2564 e-สพ.1/วผ/70/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 จ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 08/04/2564 e-สพ.1/บล/67/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อวัสดุ GABION, GEOTEXTILE และหินใหญ่ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1169 ตอน เมืองหลวง - น้ำยาว ที่ กม.26+425 และ กม.29+600 22/02/2564 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 จ้างก่อสร้างทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 19/02/2564 สพ.1/ส/บล/61/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 11/02/2564 สพ.1/ส/บล/60/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 01/12/2563 สพ.1/ส/นง/40/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 01/12/2563 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วังเจ้า ที่ กม.4+975, กม.7+660 และ กม.9+500 16/11/2563 สพ.1/ส/ปว/20/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อวัสดุนั่งร้านเหล็กรับโครงสร้าง SEGMENT สะพาน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 03/02/2564 e-สพ.1/บล/51/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 01/12/2563 e-สพ.1/นป/35/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 จ้างก่อสร้างคันทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 30/11/2563 สพ.1/ส/บล/37/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.300+200 - กม.319+488 13/11/2563 สพ.1/ส/วท/21/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 2 ที่ 92+975 - กม.96+209 26/10/2563 สพ.1/ส/ขท/14/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 2 ที่ 92+975 - กม.96+209 26/10/2563 สพ.1/ส/ขท/13/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ที่ กม.98+541 และ กม.108+100 22/10/2563 สพ.1/ส/สท/15/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 82 รายการ