f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 28/04/2563 e-สพ.1/วส/50/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 24/03/2563 สพ.1/ส/ขป/34/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 จ้างก่อสร้างติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 16/03/2563 สพ.1/ส/วส/32/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 จ้างก่อสร้างติดตั้งผนัง GRC ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 13/03/2563 สพ.1/ส/วส/31/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 25 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ กม.28+525 20/02/2563 สพ.1/ส/ปศ/30/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ กม.28+525 20/02/2563 สพ.1/ส/ปศ/24/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ กม.28+525 20/02/2563 สพ.1/ส/ปศ/23/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.16+685 18/02/2563 สพ.1/ส/ปน/22/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 จ้างก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 – 14+200 07/02/2563 e-สพ.1/ส/นข/7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 20 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1310 ตอน ทับยายเชียง - พรหมพิราม ที่ กม.11+967 07/02/2563 e-สพ.1/ทพ/30/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1310 ตอน ทับยายเชียง - พรหมพิราม ที่ กม.11+967 07/02/2563 e-สพ.1/ทพ/29/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1310 ตอน ทับยายเชียง - พรหมพิราม ที่ กม.11+967 06/02/2563 e-สพ.1/ทพ/28/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 20 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.16+685 06/02/2563 สพ.1/ส/ปน/29/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.16+685 05/02/2563 สพ.1/ส/ปน/28/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.16+685 05/02/2563 e-สพ.1/ปน/25/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 61 รายการ