f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/07/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 10/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) ยกเลิกแผน
3 10/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 04/06/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/05/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/05/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/05/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) ยกเลิกแผน
9 12/05/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/05/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 90 รายการ