f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 14/05/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 14/05/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/05/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 ยกเลิกแผน
4 13/05/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 ยกเลิกแผน
5 12/05/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/05/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 06/05/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม และศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344+176 - กม.344+177 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/04/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/04/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/04/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม หรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344+176 – กม.344+177 ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 205 รายการ