f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 03/12/2562 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างซ่อมตรวจเช็คระบบเฃื้อเพลิงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2562 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อไม้อัดยาง จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 02/12/2562 154,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อสายไฮดรอลิค จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562 7,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาด 1x1 นิ้ว x 5.00 ม. จำนวน 3,000 ท่อน ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 28/11/2562 285,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 03/12/2562 2,134,213.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 03/12/2562 878,239.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กแผ่นเรียบดำ 4x8 ฟุต หนา 2 นิ้ว จำนวน 5 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 26/11/2562 202,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อดินถม และหินคลุก จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 26/11/2562 199,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 370,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 22/11/2562 475,048.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 22/11/2562 479,360.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเสริม DB28 SD40 ยาว 12.00 ม. จำนวน 425 เส้น ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 21/11/2562 458,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างถอด-ประกอบแผ่นคลัชท์และกระบอกปั้มพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 27,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างถอด-ประกอบซ่อม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2562 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 968 รายการ