f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 4,223.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเปลี่ยนชุดปั้มหัวฉีด-ชุดซีลปลายเกียร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 87,665.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเปลี่ยนชุดข้อต่อแป๊ปน้ำมัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 1,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างถอดประกอบชุดซีล-เพลาปั้มน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 8,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อแบบเหล็กหล่อคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 21/01/2563 458,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ที่ กม.248+520 (LT, RT) 21/01/2563 2,756,638.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 21/01/2563 3,384,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเหมางาน REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERTS จำนวน 200 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - กม.14+200 17/01/2563 160,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 16 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/01/2563 739,808.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป, ไม้อัดยาง และไม้เสากลม จำนวน 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - กม.14+200 17/01/2563 497,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/01/2563 1,422,822.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อแบบเหล็กหล่อคอนกรีต จำนวน 10 ชุด ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - กม.14+200 17/01/2563 282,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 8,186.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 2,581.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 3,074.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,007 รายการ