f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเหมารื้อผิวจราจรและงานดินขุด จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ที่ กม.248+520 (LT) 09/07/2563 231,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 202,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 117,602.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครืองพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 15,835.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างซ่อมชุดกระบอกไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 18,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 35,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 3,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 580 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ที่ กม.18+383 03/07/2563 230,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 350 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม ที่ กม.36+600 03/07/2563 121,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 6,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อยางขนาด 900-20 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 30,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อแบตเตอรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 10,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 13,935.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ยาว 20.00 เมตร จำนวน 42 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ 28+525 02/07/2563 420,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 02/07/2563 793,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,399 รายการ