f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 14/05/2564 7,472,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 14/05/2564 6,599,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 73,622.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2564 248,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อกรองน้ำมันเครือง 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2564 1,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 9,041.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 16 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 8,874.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อยางนอก-ใน พร้อมยางรองคอ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 82,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2564 3,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อ CONCRETE BOX CULVERT, 120x120 CM. จำนวน 130 ท่อน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 13/05/2564 494,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อ H-Beam ขนาด 150x150x7x10 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 80 ท่อน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 11/05/2564 478,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+00 (LT,RT) 11/05/2564 487,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุต หนา 20 มม. เคลือบดำอย่างดี จำนวน 100 แผ่น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วังเจ้า ที่ กม.4+975, กม.7+660 และ กม.9+500 11/05/2564 203,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อหินคลุก จำนวน 770 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วังเจ้า ที่ กม.4+975, กม.7+660 และ กม.9+500 11/05/2564 250,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อหินคลุก จำนวน 630 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ที่ กม.34+447 11/05/2564 497,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,739 รายการ