f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2564 718/35/64/น/100 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564 718/30/64/143 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 64027453309 11/01/2564 718/30/64/93 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อกรองน้ำมันเครื่องต่างๆ 6 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 718/30/64/80 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564 718/35/64/น/61 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อเหล็ก Sheet Pile 400x125 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 40 ท่อน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 22/01/2564 718/นง/60/64/123 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อไม้อัดยาง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ที่ กม.34+447 30/12/2563 718/มล/60/64/98 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2563 718/35/64/น/27 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2563 718/30/64/01 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 จ้างเหมาขนส่งคอนกรีต SSB จำนวน 950 ตัว ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.280+755 - กม.287+211 02/02/2564 718/วท/-/64/132 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อแบบเหล็กหล่อ BOX BEAM SPAN 30 M. จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ที่ กม.98+541 และ กม.108+100 28/11/2563 718/สท/60/64/62 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2563 718/35/64/น/12 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อเหล็กแผ่นเรียบดำ 5 ฟุต x 10 ฟุต x 9 มม. จำนวน 110 แผ่น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.280+755 - กม.287+211 27/10/2563 718/วท/60/64/28 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อเหล็กแผ่นเรียบดำ 4 ฟุต x 8 ฟุต x 9 มม. จำนวน 110 แผ่น เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 1 ที่ กม.90+675 - กม.92+325 27/10/2563 718/ขท/60/64/25 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.300+200 - กม.319+488 14/10/2563 e-สพ.1/วท/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ