f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ยาว 20.00 เมตร จำนวน 42 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ กม.28+525 02/07/2563 718/ปศ/-/63/143 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 718/35/63/น/56 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อ MOLD OIL NO 2(น้ำมันทาแบบ ขนาด 200 ลิตร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 718/35/63/น/46 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 จ้างเหมาติดตั้ง Expantion Joint รุ่น Strip Seal (Aluminum Alloy) จำนวน 31 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ที่ กม.25+773 13/05/2563 718/ตส/-/63/105 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุต หนา 15 มม. จำนวน 66 แผ่น ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.82+147 และ กม.89+600 20/04/2563 718/หส/60/63/94 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 718/35/63/น/29 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 13/04/2563 718/ยว/60/63/80 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 1 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 03/04/2563 718/ขป/60/63/65 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 จ้างเจาะนำและติดตั้ง Sheet Pile กันกินพังทลาย จำนวน 255 จุด ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 07/04/2563 718/ขป/60/63/67 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อสติกเกอร์สีส้ม Fluorescent หน้า 36 นิ้ว (3M) จำนวน 2 ม้วน ในทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง ที่ กม.8+514 09/03/2563 718/รว/60/63/38 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อสติกเกอร์สีส้ม Fluorescent หน้า 36 นิ้ว (3M) จำนวน 2 ม้วน ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน รองโพธิ์ - วังทอง ที่ กม.248+520 (LT,RT) 09/03/2563 718/รว/60/63/38 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 จ้างเปลี่ยนกรองเกียร์(โอริง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2563 718/-/63/122 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อแบริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50x80x100 ซม. จำนวน 62 อัน ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 05/02/2563 718/ยว/60/63/24 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 7,800 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 718/35/63/น/03 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 22/11/2562 718/ขภ/60/63/5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ