f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ BORED PILE DIA. 0.60 M. (เฉพาะค่าเจาะ) ในทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สี่แยกบัวชุม ที่ กม.0+340 30/06/2565 e-สพ.1/บช/77/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 จ้างก่อสร้างคันทาง และผิวจราจรบริเวณคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 28/06/2565 e-สพ.1/นป/76/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 จ้างก่อสร้างดึงลวดอัดแรง และอัดน้ำปูน คาน I-Girder จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 6 ที่ กม.55+300 17/06/2565 e-สพ.1/หจ/74/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 จ้างก่อสร้างหล่อพร้อมตอกเสาเข็ม PC. Pile ขนาด 0.525 x 0.525 x 15.00 ม. จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สี่แยกบัวชุม ที่ กม.0+340 17/06/2565 e-สพ.1/บช/73/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 3 ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 17/06/2565 e-สพ.1/ขผ/72/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 07/06/2565 สพ.1/บ/นป/61/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 จ้างก่อสร้างหล่อพร้อมตอกเสาเข็ม PC. Pile ขนาด 0.525 x 0.525 x 15.00 ม. จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สี่แยกบัวชุม ที่ กม.0+340 06/06/2565 e-สพ.1/บช/70/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 จ้างก่อสร้างหล่อพร้อมวางคาน Box Beam ช่วง 20.00 เมตร จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สี่แยกบัวชุม ที่ กม.0+340 06/06/2565 สพ.1/ส/บช/60/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 จ้างก่อสร้างดึงลวดอัดแรง และอัดน้ำปูน คาน I-Girder จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 6 ที่ กม.55+300 06/06/2565 e-สพ.1/หจ/68/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 3 ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 06/06/2565 e-สพ.1/ขผ/67/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 02/06/2565 e-สพ.1/ขผ/66/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน บัวชุม - สี่แยกบัวชุม ที่ กม.0+340 26/05/2565 สพ.1/บ/บช/59/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2243 ตอนบัวชุม - สี่แยกบัวชุม ที่ กม.0+340 26/05/2565 สพ.1/ส/บช/58/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 19 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ที่ กม.55+300 26/05/2565 e-สพ.1/หจ/62/2565 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อฝาบ่อพักเหล็กหล่อ (ในผิวจราจร) จำนวน 22 ฝา ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนบางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 25/05/2565 718/บล/60/65/149 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 276 รายการ