f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ที่ กม.248+520 (LT, RT) 21/01/2563 21/01/2563 e-สพ.1/รว/11/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 21/01/2563 21/01/2563 e-สพ.1/วส/10/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 16 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/01/2563 17/01/2563 e-สพ.1/คน/9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 17/01/2563 17/01/2563 e-สพ.1/คน/8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 11/12/2562 11/12/2562 สพ.1/ส/คน/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 27/11/2562 27/11/2562 e-สพ.1/คน/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 27/11/2562 27/11/2562 สพ.1/บ/ขภ/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 จ้างซ่อมถอดเปลี่ยนชุดหัวฉีดน้ำมันพร้อมอะไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 18/11/2562 718/-/63/50 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.6+123 31/10/2562 31/10/2562 สพ.1/ส/คน/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 31/10/2562 31/10/2562 สพ.1/ส/ขภ/1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 31/10/2562 31/10/2562 e-สพ.1/ขภ/1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - 14+200 09/01/2563 09/01/2563 e-สพ.1/นข/7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขื่อน ตอน 1 ที่ กม.13+800 - 14+200 09/01/2563 09/01/2563 e-สพ.1/นข/6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 6 มม. (@15x15 ซม.) กว้าง 3.40 เมตร x ยาว 9.90 เมตร จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 05/08/2562 05/08/2562 e-สพ.1/ส/วส/31/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 จ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bore Pile Dia. 0.80 ม. (เฉพาะค่าเจาะ) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 22/07/2562 22/07/2562 สพ.1/ส/วส/30/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40 รายการ