f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 14/05/2564 e-สพ.1/วช/72/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 14/05/2564 e-สพ.1/วช/71/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 จ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม และศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344+176 - กม.344+177 07/05/2564 e-สพ.1/วผ/70/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 23/04/2564 e-สพ.1/นง/68/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 จ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 08/04/2564 e-สพ.1/บล/67/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 3 ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 07/04/2564 สพ.1/ส/ขป/66/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 07/04/2564 สพ.1/ส/นป/65/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.361+667 และ กม.362+615 07/04/2564 สพ.1/ส/นป/64/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 718/35/64/น/88 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 ซื้อทรายถม (คิวหลวม) จำนวน 15,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) 12/03/2564 สพ.1/ส/บล/62/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อหินใหญ่คละ ขนาด 20 - 30 cm. จำนวน 1,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1169 ตอน เมืองหลวง – น้ำยาว ที่ กม.26+425 และ กม.29+600 10/03/2564 สพ.1/ส/มย/63/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 21 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 24/02/2564 สพ.1/บ/ขผ/59/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 24/02/2564 สพ.1/ส/ขผ/58/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 24/02/2564 สพ.1/ส/ขผ/57/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ที่ กม.3+855 23/02/2564 สพ.1/ส/ทบ/55/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 182 รายการ