f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 02/07/2563 e-สพ.1/บว/61/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 10/06/2563 สพ.1/ส/วส/44/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 08/06/2563 สพ.1/ส/วส/43/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 05/06/2563 e-สพ.1/วส/58/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 19/05/2563 e-สพ.1/ส/วส/42/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 13/05/2563 สพ.1/ส/ขป/41/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
7 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 13/05/2563 สพ.1/ส/บว/40/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 12/05/2563 e-สพ.1/บว/54/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 07/05/2563 e-สพ.1/วส/52/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
10 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 01/05/2563 e-สพ.1/บว/51/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
11 ซื้อเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 6 มม. (ขนาด 15x15 ซม.) กว้าง 3.40 เมตร x ยาว 9.90 เมตร จำนวน 10,098.00 ตร.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 01/05/2563 e-สพ.1/บว/51/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
12 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 28/04/2563 e-สพ.1/วส/50/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 จ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อเพื่อการขยายตัว ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 27/04/2563 สพ.1/ส/บว/39/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 24/04/2563 e-สพ.1/วส/48/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
15 ซื้อเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 6 มม. (ขนาด 15x15 ซม.) กว้าง 3.40 เมตร x ยาว 9.90 เมตร จำนวน 10,098.00 ตร.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 21/04/2563 สพ.1/บ/วส/38/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 89 รายการ