f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
เปิดใช้ทางลอดวังสีสูบเป็นการชั่วคราว
ลงวันที่ 19/12/2562

เปิดใช้ทางลอดวังสีสูบ ทางหลวงหมายเลข 11  ตอน ทางหลวงหมายเลข 11

ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045  (แยกวังสีสูบ)  เป็นการชั่วคราว

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เส้นทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ระหว่างวันที่ 25  ธันวาคม 2562  ถึง  2 มกราคม  2563


'