f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนการจราจร
ลงวันที่ 23/05/2562

           กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จะดำเนินการขุดเจาะพื้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจราจรระหว่างการก่อสร้างฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป

           ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)  กรมทางหลวงจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำ เพื่อความสะดวกปลอดภัย และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในสายทาง  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
47 ดาวน์โหลด

'