f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานเบลี่ย์
ลงวันที่ 27/03/2562

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 

นายธิติ   เศรษฐมานพ   ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)  

มอบหมายให้ นายไพบูลย์  อินทร์สอน   นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  นำเจ้าหน้าที่

ไปทำการตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานเบลี่ย์ที่ทางหลวงหมายเลข 1081 

ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ  ระหว่าง กม.51+380 – กม.51+470 


'