f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างและติดตั้งสะพานลอยแบบ PRE-CAST คนเดิมข้ามดำเนินการก่อสร้างโดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวียงดอย-วังไผ่ ตอน 4 ที่กม.344+176 ถึง 344+177 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกความปลอดภัย แก่ประชาชนโดยทั่วไป
ลงวันที่ 26/10/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างและติดตั้งสะพานลอยแบบ PRE-CAST คนเดิมข้ามดำเนินการก่อสร้างโดย
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวียงดอย-วังไผ่
ตอน 4 ที่กม.344+176 ถึง 344+177 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกความปลอดภัย
แก่ประชาชนโดยทั่วไป


'