f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) มอบสิ่งของ อาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน
ลงวันที่ 04/01/2564
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ได้มอบหมายให้นางสาวธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1
(พิจิตร) มอบสิ่งของ อาหารและเครื่องดื่มให้กับจุดตรวจด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน ดังนี้
1.จุดบริการประชาชนหน้า อบต.เขาเจ็ดลูก ม.7
2.จุดบริการประชาชนทางแยกเข้าบ้านสายดงยาง ม.11 ต.ทับคล้อ
3.จุดตรวจสี่แยกเขาทราย
4.จุดตรวจหน้าวัดมงคลทับคล้อ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
10 ดาวน์โหลด
11 ดาวน์โหลด
7 ดาวน์โหลด
12 ดาวน์โหลด

'