f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 7,800 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 718/35/63/น/03 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
17 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 22/11/2562 718/ขภ/60/63/5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ ในสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมทางหลวง พญาไท 19/08/2562 718/ลข/45/62/139 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
19 ซื้อวัสดุราวกันอันตราย จำนวน 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด ที่ กม.143+550 07/08/2562 718/บส/60/62/124 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
20 ซื้อเหล็กเสริม RB25 SD24 ยาว 10.00 ม. จำนวน 265 เส้น ในทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ที่ กม.2+657 14/06/2562 718/ปก/60/62/93 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
21 ซื้อวัสดุแบบเหล็กหล่อคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.2+860 28/05/2562 718/ขภ/60/62/85 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
22 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในงานโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งเมียนมาร์) ที่ กม.17+127 – กม.17+507 19/03/2562 718/มส/60/62/70 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
23 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 – กม.17+127 19/03/2562 718/มส/60/62/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
24 ซื้อแบบเหล็กแผ่นเรียบ จำนวน 20 ชุด ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+707 22/02/2562 718/คน/60/62/42 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
25 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 4 รายการ ในโครงการงานก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 - กม.17+127 21/02/2562 718/มส/60/62/41 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
26 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 1,500 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+770 11/02/2562 718/คน/60/62/33 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
27 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง 2 รายการ จำนวน 1 งาน 08/11/2561 718/30/62/17 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 16 ถึง 27 จาก 27 รายการ