f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
-
ลงวันที่ 04/12/2562

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

  นายธิติ    เศรษฐมานพ    ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

  ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และ

  ต้อนรับ นางสาวธนกร   พรณรงค์    ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


'