f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพรชัย มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้มอบหมายให้ นางสาวธนกร พรณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กับทางจังหวัดพิจิตร
ลงวันที่ 03/06/2565

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายพรชัย มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
ได้มอบหมายให้ นางสาวธนกร พรณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กับทางจังหวัดพิจิตร โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในงาน
และได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม บริเวณ วัดดงกลาง คลองข้าวตอก และถนนเลียบคลองข้าวตอก


'