f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
Bridge Construction and Rehabilitation Center 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน สนองนโยบายเพื่อให้กรมทางหลวงเป็นเลิศด้านงานทาง
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 พิจิตร) มอบหมายให้ น.ส.ธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร
ลงวันที่ 13/10/2563
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.
นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 พิจิตร)มอบหมายให้ น.ส.ธนกร พรณรงค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร

'